ประกาศ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ประการ
ประกาศ บัญชีชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 17 KB  41
ประกาศรายชื่่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้าง ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 32 KB  40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 28 KB  58
ประกาศ..รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... ขนาดไฟล์ 340 KB  86
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 25 KB  107
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินสมรารถนะ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 136 KB  79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 222 KB  89
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 338 KB  127
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กระจายเสียง และ ผู้จัดรายการ... ขนาดไฟล์ 17,000 KB  117